• +48 62 722 05 92
  • ul. Przemysłowa 1A, 63-720 Koźmin Wlkp.

Strefa WC Pies

W skład systemu wchodzą

  • Wyznaczonych i ogrodzonych miejsc (ogrodzenia wraz z murkiem, słupkiem I wysypane piaskiem wewnątrz)
  • Systemu edukacji poprzez: tabliczki kierunkowe, akcje plakatowe I ulotkowe, oznaczania miejsc zalegających kup na trawnikach, inncyh działań angażujących właścicieli do sprzątania po swoich psiakach, możliwość angażowania szkół w akcje edukacyjne np. “Kupa wstydu” lub własna “Bez min. Kochane psiaki”, lokalne zaangażowanie prasy I działań społecznościowych.

Ogrodzenie zajmuje 6 m2.

Kładziemy nacisk na edukację i zmianę przyzwyczajeń właścicieli psiaków. Wzrost świadomości mieszkańców I właścicieli. Ogrodzenie może być sprzątane i administrowane przez administratora terenu lub w przypadku postawienia stacji na odchody przez właścicieli.

Jako uzupełnienie można w terenie postawić kosze na odchody oraz dystrybutory na worki.

1 Strefę z doświadczenia można stosować na 500 mieszkań.

Etapy wprowadzania

Cały system wprowadzania jest podzielony jest na etapy:

  • Zaznaczenie miejsca budowy ogrodzenia (ulotki I plakaty informujące mieszkańców o planowanej strefie), celem zmiany upodobań I tras spacerów z psiakami
  • Postawienie strefy, informacja (plakat, ulotka) dotycząca jak korzystać ze strefy, jak przyzwyczajać psiaki do miejsca
  • Informacje uświadamiające zagrozenia związane z pozostawionymi odchodami na trawnikach I piaskownicach
  • System informacji edukacyjnych, zachęcanie właścicieli do korzystania I sprzątania (ulotki, zawieszki)
  • Możliwość oznaczania miejsc pozostawionych odchodów celem uświadamiania ilości