„Opracowanie dla firmy A2HM Sp. z o.o. projektu wzorniczego nowej generacji wiat przystankowych opartych na modułowych profilach konstrukcyjnych” nr POIR.02.03.05-30-0040/18.

Przedmiotem projektu będzie opracowanie nowej linii wzorniczej wiat przystankowych konstruowanych na bazie innowacyjnych profili metalowych (aluminiowych) oraz zakup maszyn i urządzeń umożliwiających wdrożenie nowych modeli wiat do produkcji.

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez:

  • opracowanie nowego projektu wzorniczego modułowych wiat przystankowych na bazie nowych profili konstrukcyjnych,
  • wykonanie prototypów i testów materiałowych,
  • zdefiniowanie cech użytkowych i estetycznych nowej linii wzorniczej wiat przystankowych,
  • opracowanie i przetestowanie możliwości wdrożenia do produkcji wiat przystankowych nowej generacji,
  • wykonanie i testowanie prototypów nowych modułowych wiat przystankowych,
  • opracowanie dokumentacji technologicznej umożliwiającej produkcję nowych modułowych wiat przystankowych,
  • zakup nowych maszyn i urządzeń do produkcji wiat nowej generacji.

Rezultatem projektu będzie osiągnięcie IX poziomu gotowości technologicznej, co umożliwi wdrożenie wypracowanych wzorów modułowych wiat przystankowych. Wdrożenie pozwoli na dywersyfikację oferty produktowej Wnioskodawcy i umożliwi stworzenie konkurencyjnej na rynku oferty w sektorze producentów wiat przystankowych.

Wartość projektu:  1 837 497,00 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 871 655.00 zł